kotły kondensacyjne i niekondensacyjne

Kotły kondensacyjne to urządzenia grzewcze, które poprzez proces spalania gazów dostarczają energię cieplną do naszych budynków. Kotły kondensacyjne charakteryzuje bardzo wysoka sprawność względem starych urządzeń z otwartą komorą spalania lub turbo. Kondesacja w tych kotłach następuje poprzez obniżenia temperatury spalin w których znajduje się para wodna. Kotły te pobierają nawet do 40% gazu. Są zarówno ekonomiczne jak i bezpieczne - ryzyko zatrucia czadem spada niemal do zera, dzieje się tak ponieważ cały obieg dostarczania powietrza oraz wyrzutu spalin nie działa w sposób grawitacyjny, tylko poprzez wymuszony obieg szczelnie zamknięty. Za odprowadzenie spalin odpowiada wentylator wewnątrz kotła.

Piece niekondensacyjne to piece z otwartą komorą spalania. Zasada działania jest następująca. W urządzeniach tych proces spalania jest inny niż w kotłach kondensacyjnych. Główną i zasadniczą różnicą jest to iż poprzez spalanie gazu na palniku, płomień ogrzewa nagrzewnicę, a następnie powstałe spaliny w sposób grawitacyjny wędrują do komina. Największą wadą tych urządzeń jest to że przy braku corocznej konserwacji istnieje ryzyko zatrucia tlenkiem węgla i jest ono stosunkowo wysokie, ryzyko to zwiększa fakt, że przy słabym ciągu kominowym również może dojść do zatrucia. Kolejną wadą jest dużo większe zurzycie gazu a co za tym idzie niska ekonomia urządzenia.

Od roku 2020 wedle nowych praw dotyczących obniżenia emisji tlenków azotu NOx - kotły z otwartą komorą spalania przestały być produkowane. Producenci aby sprostać normom zastosowali w tych kotłach palniki chłodzone wodą co znacznie wpłynęło na koszt ich produkcji, ich ceny powoli się równają z cenami urządzeń kondesacyjnych.